Nasycalnia Podkładów S.A.

Kontakt z akcjonariuszami

Aktualne informacje dla akcjonariuszy

 

28.01.2021
Z dniem 28.01.2021 w Biurze Maklerskim Santander Bank Polska S.A. zgłoszono rejestr akcjonariuszy celem dematerializacji akcji Spółki Nasycalnia Podkładów S.A. w Koźminie Wielkopolskim. Dematerializacja akcji dokonana została na podstawie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwaly Nr 9/S.A./2020 z 27.06.2020 walnego zgromadzenia akcjonariuszy o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
Po przyjęciu rejestru akcjonariuszy przez Biuro Maklerskie całość operacji związancyh z obrotem akcjami dokonuje wybrany podmiot z wyłączeniem wypłaty dywidendy.