Nasycalnia Podkładów S.A.

O nas

Jednym ze skutków drugiej wojny światowej, odczuwanym przez społeczeństwo polskie, były olbrzymie zniszczenia infrastruktury komunikacyjnej. W dziedzinie transportu szczególne zniszczenia dotknęły infrastrukturę kolejową. Stan, w jakim się znajdowała był uznawany za barierę dla odbudowy państwa.

Odbudowa linii kolejowych wiązała się z ogromnym zapotrzebowaniem na stal i drewno. Drewno dla potrzeb budowlanych musi być odpowiednio przygotowane. W tym celu drewno nasyca się odpowiednimi środkami impregnującymi.

W odpowiedzi na te rosnące potrzeby ówczesne Ministerstwo Kolei, w którego strukturach funkcjonowały Polskie Koleje Państwowe, podjęło decyzję o budowie w Koźminie Wlkp. zakładu, w którym wykonywane będzie nasycanie podkładów kolejowych, a także słupów do budowy linii elektrycznych związkami zawierającymi impregnat. Zakład nazwano Nasycalnia Materiałów Drzewnych.  Budowę rozpoczęto 8 maja 1952 roku, a z dniem 1 grudnia wpisano nowo utworzone przedsiębiorstwo do rejestru przedsiębiorstw państwowych. W maju 1953 roku przy niecałkowicie ukończonej budowie rozpoczęto produkcje. 

Jako podmiot funkcjonujący w strukturach kolei Nasycalnia stała się przedmiotem zmian organizacyjnych w niej zachodzących. Ich efektem było powołanie od stycznia 1956 roku przedsiębiorstwa państwowego Nasycalnia Kolejowa w Koźminie Wielkopolskim. Od lipca 1965 roku istniejące nasycalnie, w tym Nasycalnia Kolejowa w Koźminie Wielkopolskim, połączono w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejowych w Gdańsku. Kolińska nasycalnia została wyodrębniona, jako Zakład Koźmin.

Na przełomie lat 60 i 70 przeprowadzono kompleksową modernizację nasycalni w Koźminie.

 Od stycznia 1982 roku nasycalnia w Koźminie została ponownie włączona w strukturę PKP i występuje pod nazwą PKP Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim. Stan ten utrzymywał się przez następne dziesięć lat.

Potrzeba lepszego dostosowania przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe do nowych warunków gospodarowania wymusiła kolejne zmiany - mające na celu poprawę sytuacji finansowej kolei - drogę wydzielenia z PKP jednostek zaplecza technicznego.

Od stycznia 1992 roku zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej podjętego na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych nasycalnia w Koźminie funkcjonuje, jako Przedsiębiorstwo Państwowe Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim.

Nowo powstałe przedsiębiorstwo znalazło się w wirze procesów prywatyzacyjnych lat dziewięćdziesiątych.

Przedsiębiorstwo Państwowe Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim przyjęło ścieżkę prywatyzacji bezpośredniej polegającą na oddaniu do odpłatnego korzystania materialnych składników majątku.

Finalizacja procesu prywatyzacji nastąpiła 1 kwietnia 1998 roku. Z dniem tym Nasycalnia Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim przyjęła od Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania mienie po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim.

W dniu 12 grudnia 2001 roku Nasycalnia Podkładów S.A w Koźminie Wielkopolskim umowa przeniesienia własności stała się pełnoprawnym właścicielem majątku w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu.